PINAS

Ang pagtanggi sa tulong-pinansiyal mula sa EU

Opisyal na ang pahayag mula sa Malakanyang na tatanggihan na ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tulong- pinansiyal mula sa European Union (EU), na may kaakibat na mga kondisyong nakikia­lam sa pagpapatakbo ng bansa tulad ng paglalahad ng mga bagay-bagay tungkol sa giyera kontra-iligal na droga, partikular ang may kinalaman sa extra judicial killings (EJKs). Nababahala raw kasi ang EU sa diumano’y state sponsored na paglikida sa mga taong pinaniniwalaang may kaugnayan sa pangangalakal ng iligal na droga. Sa pana­naw ng ating pangulo ay tahasang pakikialam ito ng mga banyaga sa pagpapatakbo ng isang malayang bansa, kung kaya marapat na tanggihan.

Sang-ayon ako sa polisiyang ito ng ating pamahalaan. Matagal na tayong malaya sa pananakop ng mga banyaga subalit hanggang sa kasalukuyan ay pinakikialaman pa rin nila tayo. Sinasamantala nila ang ating kakulangan sa pinansiyal, kung kaya nagkukunwari si­lang nagbibigay ng financial aids o monetary grants subalit sa likod nito ay mga kondisyong tuwirang pakikialam sa pagpapatakbo ng mahahalagang ­programa sa bansa. Pinipilit ng mga banyagang ito na pairalin sa ating bansa ang mga umiiral na programa at polisiya sa kanilang bansa. Mali ito sapagkat magkaibang-magkaiba ang ating mga kultura.

Ang mga tukoy na mahihilig makialam sa mala­yang pamamahala ng ating bansa ay ang United States of America (USA) at ilang bansang kasali sa EU. Ito ang tinatawag na Western influence na hango sa daang taong pananakop nila sa maraming bansa at teritoryo sa Asya. Napilitan silang bitawan at lisanin ang pa­nanakop sa mga lugar na iyon dahil sa pag-aaklas ng mga tao na hangad ang kalayaan. Subalit hindi tulu­yang bumitiw ang mga banyaga sapagkat nag-isip sila ng mga paraan kung papaano pa rin  makikialam. Pa­ngunahin sa pamamaraan ng pakikialam ay ang pagbibigay ng tulong-pinansiyal na may kasamang mga kondisyong dapat tuparin ng bansang tumatanggap ni­to. Sa totoo lamang ay mara­ming diumano’y tulong na mas malaki ang pakinabang sa mga banyaga. Halimbawa ay ang kondisyong hindi na kailangan ang travel visa kapag mga nasasakupan nila ang papasok sa ating bansa. Pero kapag mga Pilipino ang pupunta sa Europa, napa­kahirap kumuha ng travel visa para rito.

Gumaganda na ang ating ekonomiya at unti-unti’y nakatatayo tayo sa ating sari­ling mga paa. Hindi tayo sa nagmamalaki subalit kung gusto tayong tulungan ng mga banyaga ay gawin nila ito nang may paggalang sa ating pagi­ging malayang bansa.

Tapos na ang ­panahon ng pananakop at kolonyalismo.