PINAS

Maging matagumpay na entreprenyur

NAIS mo bang maging isang matagumpay na entreprenyur?

Kung ganoon, dapat mong taglayin ang mga sumusunod na katangian:

Sa nabanggit na mga katangian, tiyak na magiging abot-kamay mo ang tagumpay!#