PINAS

10 benepisyo ng pagsusulat sa diary

Ni: Ma. Leriecka Endico

Ang patuloy na pagsusulat o pagtatago ng diary  ay madalas maliitin. Nakalulungkot na ang iba ay hindi makita ang kahalagahan nito at naniniwalang para lang ito sa mga high school  o sa taong walang makausap sa  buhay.

Ngunit habang patuloy ang maliit na pagtingin sa gawaing ito, patuloy din ang siyensya sa pananaliksik upang basagin ang mga alinlangan dito. Isa na nga rito ay ang mga benepisyong makukuha sa pagsusulat nito.

  1. Pagpukaw ng isip

May malakas na koneksyon ang pagiging masaya at kamalayan. Ang pasusulat sa diary ay dinadala tayo sa kamalayan kung saan ang mga nakaraang kabiguan at alalahanin ay nawawala sa kasulukuyang sandali ng ating pagsusulat. Tinatawag tayo nito isang aktibong pagiisip.

  1. Nakakalawak ng IQ

“Writing as part of language learning has a positive correlation with intelligence.” ayon sa isang ulat ng University of Victoria.

Ang pagsusulat sa diary o journal ay isang magandang paraan sa pagsasaliksik ng mga salita. Pinalalabas nito ang ating natural na bugso na maghanap at magsaliksik ng mga salitang isusulat. Dagdag pa ng ulat mula sa University of Victoria “One of the best single measures of overall intelligence as measured by intelligence tests is vocabulary.”

  1. Pagtaas ng Emotional Intelligence (EQ)

Ang emotional intelligence ay ang kakahayan na maramdaman at pamahaalan ang ating emosyon at ng iba. Ang pagsusulat sa diary ay isang paraan upang maglabas ng ating emosyon at nagpapataas ng ating kamalayan. Ito ang nagiging tulay sa tunay na pagmamalasakit sa nararamdaman ng iba dahil alam mo ang kahalagahan at kaginhawaan sa paglalabas ng emosyon.

  1. Pagpapatalas ng memorya at pagkaunawa

Dahil sa koordinasyon ng utak at kamay sa tuwing nagsusulat ng mga ideya at saloobin, napapatalas nito ang ating memorya at pagkaunawa sa mga impormasyong kusa  at bigla nating naalala upang magamit sa komposisyon.

  1. Pagkamit ng layunin

Karaniwang sinusulat natin sa diary ay ang ating mga layunin at pangarap sa buhay. Ito ang nagsisilbing blueprint natin upang tuparin ang mga ito. Dahil dito, ang ating reticular activating system (RAS) ay naghuhudyat sa atin ng mga naaayon na oportunidad at bagay sa pagkamit ng mga layuning ito.

  1. Lunas

Ang paglalabas ng emosyon sa pagsusulat ay isang kalunasan – sa pisikial, emosyonal at sikolohikal na aspeto ayon kay James Pennebaker, awtor ng Writing to Heal. “When we translate an experience into language we essentially make the experience graspable.” paliwanag niya.

  1. Nagpapalakas ng disiplina sa sarili

Isang disiplina ang gumugol ng oras sa pagsusulat paggising sa umaga o bago matulog sa gabi. Katulad ng ating katawan, kapag laging nag-eehersisyo ay mas lalong lumalakas. Gayundin ang pagsusulat sa diary. Dahil sa ating kamalayan sa disiplina, nagreresulta rin ito ng iba pang produktibong gawain na maganda sa ating araw-araw na pamumuhay.

  1. Paghasa sa communication skills

Madalas kung paano tayo magsulat ay gan’on din tayo magsulat. Ang layuning mahasa ang communication skills sa pagbabago ng estilo ng pagsusulat ay mabuting paraan upang mapaunlad ito. “Writing has critical connections to speaking” ayon sa ulat mula Standford.

  1. Pinalalabas ang ating pagkamalikhain

Ayon sa “Morning Pages” ni Julia Cameron, ang problema ay hindi kung malikhain tayo, ito ay kung paano natin palalabasin.

Ang kanyang paraan ay ang magsulat ng may malayang isip o mula sa “stream of consciousness”. Pinalalabas nito ang mga ideyang hindi natin aakalain na mayroon tayo sa ating isip at mas naguudyok sa atin upang magsulat pa. Mungkahi niyang magsulat ng tatlong pahina tuwing umaga.

  1. Kumpiyansa sa sarili

Sa pagsusulat ng diary, nababalikan natin ang ating mga kakayahan o mga positibong pangyayari sa ating buhay upang patibayin ang ating kumpiyansa sa sarili. Pinalalabas nito an gating endorphins at dopamine sa ating katawan na nagpapalakas ng ating self-esteem at mood.