PINAS

Mga Pilipino pinag-iingat sa online Canada job scam

Pinas News

NAGBABALA ang Philippine Embassy ng Ottawa sa mga Pilipinong nakipag-ugnayan sa mga kumpanya o sa mga taong may alok na trabaho sa Canada sa pamamagitan ng online dahil maaari umano ang mga ito ay isang online job recruitment scam.

Ayon sa embahada, isang tanda ng babala ang mga unsolicited email mula sa isang kumpanya o indibiduwal na nagsasabi na kuwalipikado kayo sa trabaho sa Canada at hindi na nangangailangan ng karanasan sa trabaho.

Sinabi rin ng embahada na isa ring tanda ng recruitment scam ang hindi magandang pagkagawa ng sulat kabilang ang gramatikal at maling pagbaybay ng mga salita at hinikayat din ang mga Pilipino na suriing mabuti ang address ng recruiting company kung ito ay naaayon sa postal code ng bansa.