PINAS

Puksain ang peste sa pamamagitan ng mobile app

Ni: Ana Paula A. Canua

INIISIP natin marahil na pinapatay ng teknolohiya ang agrikultura at pamumuhay ng mga magsasaka, sapagkat ngayon ay maaari nang magpatubo ng halaman sa laboratoryo, nariyan na rin ang modified foods at processed foods; mga pagkaing mas malasa, masarap at mabilis anihin, ito na rin ang ilan sa mga dulot ng teknolohiya sa ating mga kinakain.

Ngunit hindi lang iyon ang kayang gawin ng teknolohiya sa sektor na ito.  Dahil gamit ang siyensya at teknolohiya na-develop ang isang mobile app na tutulong sa mga magsasaka na tukuyin ang iba’t ibang uri ng peste na pumapatay sa kanilang mga tanim.  Pinatunayan nito na sa panahon ngayon ay kailangan din pala ang teknolohiya ng agrikultura.

Kada taon, isa sa mga dahilan ng pagkalugi ng mga magsasaka ay ang bagyo, tagtuyot at peste. Tanging peste lamang ang kayang solusyunan sa mga ito, dahil ang dalawang natira ay likas na sa panahon.

Gamit ang mobile app na Plantix, maaari ng matukoy ng mga magsasaka ang peste ng pumapatay sa kanilang hanap-buhay. Na-develop ang app na PEAT (Progressive Environmental & Agricultural Technologies) na binubuo ng mga graduating students at scientists mula sa Berlin, Germany. Bukod sa peste, matutukoy din ng app ang problema gaya ng nutrient deficiency sa kanilang pananim.

Inilarawan ni David Hughes mula Penn State, isa sa  co-leads ng  proyekto, na “transformative” na  kayang ma-amplify ng  isang daang beses  ang nasimulan nila, sa tulong na rin ng mga magsasaka at mga gumagamit ng app.

PAANO ITO GINAGAWA?

Ang diagnostic app ay may image recognition, kailangan lamang na kunan ng litrato ang apektadong halaman. Nangangailangan ng internet upang matukoy kung anong peste o problema ng halaman, kaya mahalaga rin na may maayos na internet connectivity sa rural areas para ma-access ang app. (Sa kasalukuyan mga bansang Germany, Brazil at India ang nakatatamasa ng Plantix.)

Matapos matukoy ang problema, magbibigay ang app ng solusyon at kung paano ito maiiwasan.

“It was really important for us to understand what farmers wanted,” pahayag ni Charlotte Schumann, co-founder of Pea, “so we did a lot of groundwork in India.”

Kapag hindi matukoy ng app ang problema, ipapadala ang larawan upang  makita ng pathologists at eksperto, sa pamamagitan din nito na maaaring makadiskubre ng mga bagong species ng insekto.

Ang Plantix ay isang multi-lingual app, kaya nitong magsalin sa tatlong wika ang Hindi, Telugu at English. Libre at puwede itong i-download sa google play. Natutukoy din ng app ang klima at panahon sa lugar na isa rin sa mga posibleng dahilan ng pagbabago sa pananim.

Sa kasalukuyang database ng PEAT mayroon itong 1.5 million na larawang natanggap mula sa 100,000 noong nakaraang taon. At 80% ng users nito ay nagmula sa India na katumbas ng 300,000 hanggang 400,000 na tao.

MAGANDANG ANI  

Ngayong nasimulan na ang ganitong “breakthrough” sa agrikultura isa itong hamon sa iba pang innovators na tapatan o higitan ang Plantix, maganda ring mungkahi na gumawa ng sariling bersyon ng diagnostic app ang Pilipinas, na naayon sa mga pananim at karaniwang peste na mayroon sa mga probinsya. Sa pamamagitan nito magdudulot ng malaking tulong sa lokal na industriya ng pagsasaka sa bansa, bukod din sa maisasalba ang pananim, maisasalba rin ang hanap-buhay at presyo ng bilihin sa merkado. At kung hindi kaya ng mga magsasaka nariyan ang mga anak nila na “millenials” kung tawagin nga, na pwedeng mag-access sa app.