PINAS

Ang TRAIN Bill at ang magiging resulta sa ekonomiya ng bansa

Pinas News

USAP-usapan ngayon ang TRAIN bill o Tax Reform for Acceleration and Inclusion bill dahil nakasalalay sa pagpatutupad nito ang magiging kinabukasan ng ating bansa. Inaasahang malaki ang magiging pagbabago ng bansa kapag ito ay naipatutupad.

Priyoridad ng Administrasyong Duterte ang TRAIN kaya naman inaasahang malagdaan na ito upang maging batas sa lalong madaling panahon upang maipatutupad na ito sa susunod na taon.

Ano nga ba ang kahalagahan ng TRAIN?  Sinabi ng isang kongresista na isa sa may akda ng tax reform bill na makikinabang ng malaki ang mga mamamayang may mababang kita sa pamamagitan ng pagbigay ng exemption tax sa halagang P250, 000.

Magkakaroon ang mga Pilipino ng tax exemption sa P250, 000 kita bawat taon. Lahat ng mga manggagawa kabilang ang mga employee o self-employed ay nasasaklaw sa P250, 000 tax exception mahigit man o hindi ang kita nito sa P250, 000. Magpapataw lamang ng buwis sa sobra ng P250, 000 kita ng manggagawa sa isang taon.

Halimbawa lamang kapag ang isang maliit na negosyante, mangingisda, magsasaka ay kumita ng P250, 000 o mababa sa bawat taon ay malilibre na ang mga ito sa pagbayad ng buwis. At sa mga manggagawa naman na may P250, 000 mahigit halimbawang hindi naman tataas ng P400,000 kita sa bawat taon ay papatawan ng 20 porsiyentong buwis sa sobrang kita ng P250,000 nito.

Samantala, patuloy namang pinanatili ang tax exemption ng 13thmonth pay at iba pang mga bunos ng mga manggagawa na nakapagdagdag sa benepisyo ng mga ito.

Ang magiging resulta ng iminungkahing buwis para sa mababang kita ay maghahatid sa malaking panganib pagdating sa kita ng bansa. Kaya naman ay iminungkahi rin ang pagkolekta ng mga buwis sa iba pang mapagkukunan.

Isa rin sa mahalagang pagpapatupad ng TRAIN ang pagpalago ng kita upang matulungang mapondohan ang programang Build, Build, Build infrastructure ng pamahalaan na tinatayang aabot sa P9 trilyon sa mga proyektong imprastraktura hanggang sa taong 2022.

Kaya aasahan ang pagtanggal sa tax exemptions sa iilang mga sektor at dagdag buwis kabilang ang karagdagang buwis sa mga produktong petrolyo, mga pangsasakyan, sa mga sugar-sweetened beverages (SSB), documentary stamp at iba pa kapag naipatutupad ang bagong batas ng buwis.

Gayunpaman, hindi maiiwasang magkaroon ng kahirapan sa pagsasaayos sa naturang reporma, ang mahalaga nito ay maiangat ang ekonomiya ng bansa sa kabuuan at mababawasan ang hindi magandang epekto sa mga mahihinang sektor sa lipunan.

Panahon lamang ang makapagsasabi kung tama ang Administrasyong Duterte sa pagpapatupad sa reporma nito sa buwis dahil titingnan pa natin ang magiging kahinatnan nito sa susunod na mga taon.