PINAS

Kahalagahan ng mabuting kaibigan

Mahalaga ang ginagampanang tungkulin ng mga kaibigan upang maging masaya at malampasan ang anumang pagsubok.

 

Ni: Ana Paula A. Canua

MAY iba’t ibang uri ng kaibigan, may kaibigang puro tawanan pagkasama, may kaibigang kasama mo sa adventure,  o ang kaibigang casual lang.

May mga kaibigang lilisan, dahil sa bawat ‘season’ ng ating buhay makakatagpo tayo ng kaibigang nababagay sa atin.   Ngunit ang makatagpo ng kaibigang malalapitan mo sa anumang oras ng pangangailan ay mahirap matagpuan.  Napakapalad mo nga kung habang binabasa mo ito ay mayroong taong pumapasok sa iyong isipan.

Ang ating malalapit na kaibigan nga ay maituturing na pamilya sa labas ng tahanan. Sa punto ng ating buhay haharap tayo sa matitinding pagsubok, pagkabigo, pinansyal na problema, pagyao ng minamahal at marami pang iba, at ang lahat ng ito ay maaring harapin natin ng mag-isa ngunit mas mababawasan lungkot at  pait  kung  karamay natin ang ating pamilya at kaibigan.

Napakapalad na magkaroon ng kaibigang makakausap.

Madalas naiisip natin na mas makakabuti kung sosolohin natin ang problema, na hangga’t maaari hindi natin aabalahin ang mga taong malalapit sa atin. Ngunit hindi ito kailanman nakabubuti sa mahabang panahon lalung-lalo na sa ating pag-iisip na maaring magbunga ng depresyon.

Ang pagkabigo ay bahagi lamang ng buhay kaya hindi mo ito kailangang habambuhay na pagdusahan. Yan ang isa sa dahilan kung bakit may kaibigan para alalayan ka, sila ang tawa at ngiti sa likod ng simpleng araw.  Kaya sa huli anuman ang iyong pinagdadaanan,  maliit man o malaki, kinakaya kapag may makakausap at masasandalan.

Napakahirap rin ang makahanap ng taong makakausap at makakwentuhan ng hindi ka huhusgahan. Ang kaibigan na mapagkakatiwalaan.  Ang kaibigan na hindi lang basta kasama kundi bibigyan ka ng payo at lakas ng loob. Malaking parte ang ginagampanan nila sa ating buhay—sa saya man o sa lungkot, sa galit at pait.

At kung sa puntong ito napapatanong ka, imbes na maghanap ng ganitong kabigan bakit hindi simulan sa iyong sarili? Naitanong mo na ba, anong uri ng kaibigan ako?  Dahil panigurado babalik at babalik rin ang kabaitan na iyong binigay.