PINAS

Mga taong nakacostume bilang T. rex, nagsama-sama

 

Ni: Paula A. Canua

NAGBIGAY aliw sa publiko ang mga nagtipon-tipon at nakisayang mga T. rex  sa harap ng Portland Monument Square para ipagdiwang ang aliw at galak na dala ng dinosaur na tyrannosaurus rex.

Ayon kay Valerie Sanborn at Alison Cyr, ang pagtitipon ay nagsimula sa Facebook matapos silang gumawa ng event invites na tinawag nilang “Little Arm Probz.”, bilang ang mga T. rex ay kinagigiliwan dahil sa kabila ng mabangis nitong anyo ito naman ay mayroong maikling mga braso.

Ikinagulat naman nila Valerie at Sanborn ang dami ng mga interesadong pumunta sa event, na panandalian nagbigay saya lalong-lalo na sa mga bata  na may layunin ding  pagbuhay sa agham at kasaysayan ng daigdig.