PINAS

Paano i-handle ang mga negatibong tao at maging malapit sa mga positibong impluwensya

Ni: Ana Paula A. Canua

Isang mahalagang katangian ang magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Nagsisimula ito sa pagkakaroon ng mabuting ugali at ‘focus’ sa gawain.  Sa katunayan masarap katrabaho at kasama mga taong nagbibigay ng mabuting impluwensya, sigurado kasi na kakayanin ang anumang gawain kapag magaan ang inyong pagsasamahan.

Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ganito ang nangyayari dahil nakakatagpo rin tayo ng mga taong dala ay negatibong impluwensya, mga taong may ugaling hindi kanais-nais at mga gawaing naglalapit sa problema.

Upang magtagumpay na paunlarin ang sarili kailangang iwasan na maapektuhan ng mga negatibong impluwensya, narito ang tips upang manatiling positibo at magbahagi ng positibong impluwensya sa kapwa.

  1. Alamin ang negatibong tao na maaring makaimpluwensya sa inyong trabaho o paaralan. Pansinin ang mga ugaling hindi kanais-nais gaya ng ugaling ‘late’, tamad, mapagmalaki, makalat, tsismosa, mareklamo o ‘di kaya ay may bisyo. Ang mga ugaling ito ay nagdadala ng bigat sa kalooban at minsan ay kapahamakan pa.
  2. Iwasan na gumugol ng mahabang oras kasama sila. Maglagay ng distansya, dahil sa kabuuan hindi magandang ideya na manatiling malapit sa kanila.
  3. Sa kabila ng pag-iwas manatiling propesyonal. Ngayon na tukoy mo na ang problema daanin sa malinaw at maayos na usapan ang anumang gawain.
  4. Mag ‘set’ ng ‘boundaries’ sa mga negatibong tao. Hindi maiiwasan na magkaroon ng proyekto kasama sila, kung mag-uusap kayo at nararamdaman mo na nagsisimula na silang magbahagi ng negatibong enerhiya, huwag nang umimik, magbibigay ito ng ideya sa kanila na wala kang interes.
  5. Maging mas malapit sa mga taong naghahatid ng positibong impluwesya, sila ang taong produktibo at may pagpapahalaga sa kapakanan ng kapwa. Isabuhay ang kanilang magandang ugali at gawing inspirasyon upang magpursige sa trabaho.
  6. Panatiliin ang magandang pananaw sa trabaho. Madalas kapag tayo ay napapagod, nawawalan din tayo ng giliw sa paggawa, kapag nangyayari na ito magpahinga, maglaan ng oras tuwing weekends sa mga gawain na hilig mo, gaya ng pamimili sa mall, panonood ng pelikula, magpunta sa salon. Alagaan ang inyong sarili at maglaan ng ‘mental break’ upang mawala ang stress at mapanatili ang positibong pananaw sa buhay.