PINAS

Repasuhin ang batas sa ‘renewable energy’

Ni: Louie C. Montemar

NAGPASA ang grupong Alyansa ng mga Grupong Haligi ng at Teknolohiya para sa Mamamayan (AGHAM) ng isang petisyon sa Korte Suprema para sa isang Temporary Restraining Order (pansamantalang utos upang pigilan) hinggil sa Renewable Energy Law o ang “RE Law.”

Sa pamumuno ng isang dating kinatawan sa Konggreso, si Angelo B. Palmones, pinupuna ng AGHAM ang ilang probisyong ipatutupad pa lamang sa ilalim ng natu-rang batas lalo na iyong tungkol sa Renewable Portofolio Standards (RPS) at ang Feed-In-Tariff (FIT).

Bilang mga konsyumer, baka nga dapat tayong mabahala sa pagpapatupad ng RE Law kung hindi aamyendahan. Kung susundin kasi ang pagsusuri ng AGHAM, papasanin nating mga konsyumer ang aabot sa halos P821 billion para sa 20 taong pagpapalago ng pribadong sector sa rene-wable energy.

Magandang opsyon naman talaga ang renewable energy o likas-kayang enerhiya gaya ng kuryenteng malilikha mula sa sikat ng araw (solar energy), hangin (wind e-nergy) at pagdaloy ng tubig (hydro-electric energy). Su-balit, wika nga, bakit tayo igigisa sa sarili nating mantika?

Sa ilalim ng RE Law, tinitiyak na kikita ang pribadong sektor sa kalaunan subalit tayong mga konsyumer ang papasan ng mga insentibong mapupunta lamang sa kanila sa kasalukuyan.

Magbabayad na nga tayo ng mas mataas na presyo ng kuryente dahil sa dagdag-buwis sa ilalim ng TRAIN, tayo pa rin ba ang sasalo sa pagkalinga sa pribadong sektor na kikita na nga sa ating regular na pagkonsumo sa kuryente?

Ayon mismo kay Ginoong Palmones, “RE developers under the current set-up are assured of minimum to zero-risk in their investments due to the incentives given to them at the expense of electricity consumers.”

Mali naman yata ito.

Isa pa, sa ilalim ng RE Law, itatakda ng isang National Renewable Energy Board (“NREB”) ang RPS o ang minimum na bahagdan o porsiyento na ibabahagi ng mga kikilalaning pagmumulan (“eligible sources”) ng rene-wable energy.

Ayon sa AGHAM, kokolekta ng P8.69/kWh FIT rate ang mga eligible RE sources na ito samantalang ang pinakamababang tantos na makikita sa pamilihan ng mga non-FIT eligible Solar Plants ay nasa  P2.9999/kWh lamang!

Nasa lugar po ang pa-nawagan ng AGHAM upang repasuhin ng Korte Suprema ang RE Law. Nawa ay matiyak ang interes ng mga konsyumer at ng pangkalahatang publiko sa pagpapatupad ng isang makatao at makakalikasang batas sa likas-kayang enerhiya.