PINAS

Maraming paraan ang pakikipaglaban

Pinas  News

WALANG madaling solusyon sa issue ng kalagayan ng mga OFW, hindi lamang sa Kuwait, kundi maging sa ibang mga bansa sa GCC kabilang na rito ang Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Bahrain at Oman, kung saan may pinakamalaking bilang ng mga Pinoy migrant workers.

Dahil sa malupit nilang “kafala system” o sponsorship system, kung saan ang karapatan ng isang manggagawang migrante na magtrabaho at manatili sa mga bansang nabanggit ay nakatali sa kanyang employer, nalalagay ang isang OFW sa panganib at kapos sa depensa, lalong lalo na kung siya ay isang domestic worker. Dahil na rin sa sistemang ito kung kaya’t nangyayari ang pang-aabuso at walang kapangyarihan ang pamahalaan ng Pilipinas na sugpuin ito.

Ang problema kasi sa sistemang kafala, nagagawang tanggapin ng mga mayayaman at makapangyarihang mga GCC countries ang mga migrant worker upang magtrabaho sa kanilang mga bansa na walang direktang obligasyon sa kanilang kapakanan.  Sa pamamagitan ng sistema ng kafala, inalis ng mga estadong ito ang kanilang responsibilidad sa mga migra worker – res-ponsibilidad na depensahan ang kanilang mga karapatan – at ibinigay ang kapangyarihan sa kamay ng mga employer.

Sa pananaw kasi ng mga ‘oil-rich’ na mga bansang ito pantay ang palitan – manggagawa para sa kanilang mga industriya, trabaho at remittance naman para sa atin.  Tanda lamang na tayo ay mahinang bansa kung bakit tayo pumayag sa naturang sistema.  Ika nga, tayo na din ang gumawa ng hukay kung saan tayo nahuhulog.

Marami ang bumabatikos sa hakbang na ginawa ng Pa-ngulong Duterte na itigil ang deployment ng mga OFW sa Kuwait upang magtrabaho.  Isa lamang umanong “grandstan-ding” ang ginawa ng pangulo at walang epekto sa labanan para sa kapakanan ng mga manggagawang Pinoy sa GCC.  Ayon sa mga rights groups, ang tunay na labanan ay ginagawa sa tila walang katapusang paki-ki-pag-ugnayan, pakikipag-u-sap, pagtatalumpati sa larangan ng mga organisasyon tulad ng UN at ILO.  Karanasan umano ang nagturo sa atin na walang epekto ang mga deployment ban sa polisiya ng mga GCC nations sa mga OFW. Marahil dahil na rin ito sa sistemang awtokratiko ng mga bansang naturan at historya at kultura nila sa pagkakaroon ng mga alipin sa nakalipas na mga panahon.

Gayunpaman, matunog ngayon ang pangalan ng Pangulong Duterte sa internasyunal na entablado.  Kilala siya ng maraming mga tao sa buong mundo. Ina-abangan ang kanyang mga ginagawa.  Nagiging matunog ang kanyang mga salita. Mariin na dahil sa deployment ban na ginawa niya laban sa Kuwait, mabibigyan ng atensyon at malalagay sa spotlight ang malupit na kalagayan ng marami na-ting mga OFW, ang hindi makatarungang sistema ng kafala, at kung hindi natin tantanan ang ating panindigan at demanda para sa proteksyon at karapatan ng ating mga kababayan, balang araw ay magkakaroon din ng “international outrage” at “international pressure” upang kumilos ang mga hari ng mga Gulf countries.

Pakatandaan natin na hindi na-abolish ang “slavery” sa America sa isang araw lang o nagkaroon ng “women’s rights” sa loob lamang ng isang taon, kundi ang mga pagbabagong ito ay bunga na rin ng maraming taon, maraming mga situwasyon at maraming paraan ng pakikibaka.  Gawin lang natin ang ating parte, itaas din natin ang ating tinig laban sa pang-aabuso at pagmamalupit na ginagawa sa ating mga overseas Filipino workers, at makikita din natin ang pagbabago isang araw.