PINAS

Paano iwasan ang stiff neck?

Ni: Vick Aquino Tanes

HINDI maigalaw ang leeg?, Stiff neck iyan o pananakit ng leeg, tiyak na naipitan ng ugat o nangalay ang leeg. Naka-ka-balisa kapag may nararamdaman na hindi maganda ang isang tao lalo na kung katawan nya ay apektado na.

Sa una ay hindi mo napapansin ang panga-ngalay ng leeg ngunit hindi ito dapat ipinagbabale-wala dahil ito ay leeg na malapit sa ulo at puso. Upang maiwasan ang pananakit ng leeg, kailangan sundin ang mga nararapat na hakbang pang makaiwas sa stiff neck:

 1. Panatilihing tama ang pustura (posture) sa pagtindig, pag-upo at sa paghiga.
 2. Regular na mag-ehersisyo.
 3. Gumamit ng unan na may tamang taas kapag matutulog.
 4. Siguraduhing nakahiga ng maayos na pahilata kapag matutulog. At hanggat maaari, umiwas na matulog na nakaupo
 5. Iwasan ang maling paraan ng pag-upo o ang mala-kuba na posisyon.
 6. Ilagay sa tamang le-bel ang telebisyon o computer. Dapat ay kapantay lamang ito ng mata.
 7. Siguraduhing nasa tamang ayos ang backpack na dala.
 8. Isaayos din ang upuan ng mga sasakyang behikulo.
 9. Kung pupulot ng mabigat na bagay mula sa sahig, balukturin ang tuhod imbes na likod.
 10. Magkaroon ng sapat na pahinga
 11. Umiwas sa stress.