PINAS

Bumisita sa mga Museo

Ni: Assoc. Prof. Louie C. Montemar

Sa pagitan ng ika-16 at ika-18 siglo, sinasabing nagkaroon ng mga unang museo o mouseion, kilala ang mga unang mga museo bilang mga lugar para sa pilosopikal na diskusyon, gaya ng mga pamantasan ngayon.

Kalaunan, mas luminaw na lugar para sa pagkakilala sa naging pamamaraan ng pamumuhay ng mga tao o ng isang lipunan ang mga museo, patungkol sa mga itinuturing na mahahalagang bagay sa kasaysayan ng isang pamayanan o bayan.

Ngayon, kilala ang mga museo bilang magkahalong lugar para sa pagkatuto at pag-aaliw. Dito mamamasdan at mahahawakan ang koleksiyon ng iba’t ibang bagay na likha ng tao o tungkol sa tao.

Sa ating bansa, tila mababa pa ang bilang ng mga bumibisita sa mga museo.  Madalas, nakabibisita lamang ang ilan sa atin sa isang museo kung ito ay bahagi ng gawain sa paaralan na ating pinapasukan. Hindi madalas ang mga ispesyal na gawaing ganito sa mga pampublikong paaralan, marami sa ating mga kababayan ang hindi pa nakararanas magtungo sa isang museo.

Wala pa akong nababasang pag-aaral sa bagay na ito sa ating bansa, subalit sa ibang lugar, malinaw ito. Sa Europa, pinapakita ng mga pag-aaral sa istatistika ng pagbisita sa mga museo na mas karaniwang bumibisita sa mga ito ay iyong mga galing sa mas nakaaangat na antas pang-ekonomiya.

Ito ay dahil hindi naman basta na lamang nakapapasok sa museo ang isang tao lalo na kung hindi siya nakagayak ng maayos at may sapat na literasiya para maunawaan ang mga nakadisplay sa museo. Subalit, sapat bang dahilan ang mga ito upang huwag tumangkilik sa mga museo?

Napakaraming magagandang museo sa Kamaynilaan pa lamang at noon pa ngang Hulyo 1, 2016, dineklarang libre ang pagpasok sa  pambansang museo.

Sana, kahit minsan, madala natin ang ating mga pamilya sa isang museo.

Tingin ko, makatutulong ang mas aktibong ugnayan ng mga lokal na pamahalaan, paaralan, mass media, at mga museo upang payabungin pa ang pagtangkilik sa mga ito.

Higit sa lahat, mainam na lugar ng pagkatuto at inspirasyon ang isang museo.  Bilang lagakan ng mga “yamang kultural” o “pangkulturang kapital.” Ayon nga sa panulat at terminolohiya ni Pierre Bordieu, mamamalas at mas mauunawaan natin sa mga museo ang ating naging pagkatao, kakayanan, at kalakasan sa daloy ng kasaysayan.

Para sa mga nagbabalak bumisita sa National Museum, maaaring kontakin ang Central Museum Visitor Operations Division ng National Museum sa telepono bilang 527 7889, sa email address na cmvod.nationalmuseum@gmail.com, at hanapin si Judy Carla o si Ronnel.