PINAS

May pag-asa ka sa libreng edukasyon ng ALS!

Ni: Edmund C. Gallanosa

Mahalaga ang edukasyon sa bawat indibidwal.   Ang karunungan, ay isang kayamanan ng isang tao na kailanman ay hindi maaaring nakawin sa iyo ng ibang tao.  Minsan sa ibang kultura, ang karunungan ay sukatan ng isang indibidwal kung gaano kalayo ang mararating niya sa buhay.

Kung siya ba ay magiging matagumpay o hindi, dahil sa karunungan niyang nakamtan.  Subalit ang realidad ay nagsasabi na ang tagumpay ay resulta ng dunong katuwang ang sipag at tiyaga.  Ganunmpaman, dunong ang isa sa pinakamahalagang sangkap ng tagumpay sa buhay ng tao.

Sa Pilipinas, bagama’t mahigpit na pinatutupad ng gobyerno na ang bawat bata sa bansa ay dapat nag-aaral, marami sa ating mga kababayan ang hindi na nakatuntong ng sekondaryang edukasyon, hindi rin nakatapos ng elementarya.  Dahil dito, marami ang hindi makakuha ng maayos na trabaho o makuha ang mga hinahangad sa buhay na kaginhawaan dahil kulang ang kanilang alam sa buhay, at tamang pag-uugali upang makamit ang mga gusto sa mundo, na maaaring matutunan lamang sa pamamagitan ng edukasyon.  Pangunahing tinitingnan ng mga kumpanya sa mga biodata ng naghahanap ng trabaho ang kanilang natapos o educational background.

Hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga kababayan natin na nagnanais makatapos sa pag-aaral, mula elementarya, sekondarya at makatuntong ng kolehiyo.  Ang gobyerno natin, katuwang ang ilang pribadong kumpanya sa bansa, ay nagbibigay pagkakataon makapag-aral muli sa pamamagitan ng ALS, o Alternative Learning System.

Ang Alternative Learning System ay isang parallel learning system sa Pilipinas na nagbibigay ng isang praktikal na paraan upang makalikom ng karunungan kung walang pagkakataong makabalik sa eskwela. Ang mga pampublikong paaralan sa buong bansa ay nangunguna sa paghikayat sa mga batang nagsipagtigil sa pag-aaral, at mga magulang na nais magkaroon ng dunong, o nawalan ng pagkakataong makapag-aral pang muli.

Ang programa ng ALS ay may dalawang schematics para sa pagtuturo—ang school-based at ang isa ay community-based.  Sa school-based program, ginaganap ang pagtuturo sa isang school campus kaya ang dating ay parang regular kang nag-eeeskwela.   Ang isa naman, ang community-based ay ginaganap sa isang community hall tulad ng barangay hall o seminar hall ng isang munisipyo, o nirentahang pribadong silid upang ganapin ang pag-aaral.  Ang atmosphere ng isang set-up na ganito ay parang nagsasagawa lamang ng isang seminar.

Maliban sa schematics ng programang ALS, nahahati rin ito sa dalawang antas—ang elementary at secondary level.  Lahat ng estudyante ay nagsisimula sa elementary level, at kapag natapos ang antas na ito, magtutuloy sa secondary o high school level.  Kung ang isang estudyante ay nakatapos na ng elementarya sa isang regular na eskwela, awtomatikong magsisimula na siya sa ALS program sa secondary level depende kung anong taon siya huminto.

Matapos ang programa, susubukan ang mga estudyante sa kanilang natutunan sa pamamagitan ng Accreditation and Equivalency (A&E) test.  Ang mga magsisipagpasa, ay tatanggap ng sertipiko na katumbas ng isang diploma sa isang paaralan.

Lamang sa focus ang Alternative Education

“Alternative education gives hope and saves lives by giving students another chance… It gives teachers a chance to recover their passion for one of the most difficult and most important jobs in the world…teaching.   It gives teachers an opportunity to do “whatever it takes” to interact with young people in an experience like no other, while providing options for students who thought they had no options.” Denise Riley, Assistant Director Oklahoma Technical Assistance Center.

Sinusunod ng ALS program ang isang lesson module na kaparehas din sa ibang ALS program sa buong bansa.  Tinatalakay nito ang mga subjects na kapareha sa eskwela tulad ng sciences, mathematics, english, filipino, social studies, current events at iba pa.  Ang paraan ng pagtuturo ay isinasagawa ng mga teaching instructors na pinapatnubayan ng isang government institution tulad sa ating bansa, ang Department of Education (DepEd) at minsan, sa patnubay din ng isang non-government organization (NGO), at sa mas maikling panahon.

Bagama’t target ng ALS ang mga out-of-school youths at mga may edad na nais makapaghanda sa kolehiyo, lamang sa focus ang alternative education dahil student-centered ang approach sa pagtuturo.

Ika nga ni Karen Scheessele, director ng Alternative Education, ibayong tutok sa bawat indibidwal ang misyon ng ALS—hindi lamang sa bilis ng bawat isa na matuto, kundi ang kaniyang emotional development.  Dahil sa maiksing panahon gugugulin ang pag-aaral ng iba’t ibang subjects na kinukuha sa regular na paaralan.  “Halos one-on-one ang approach sapagkat mabilisan ang pagtatalakay, hindi dapat may maiiwan na estudyante.  Kaya’t ang solusyon ay tutukan ang nasasagap na aral ng bawat isa.”

Dagdag sa pagganda ng ekonomiya ng bansa

Bagama’t maaaring isipin na hindi direktang may ugnayan ang alternative education at ang ekonomiya ng bansa, malaki ang maibibigay na tulong ng ALS sa ating mamamayan.  Ayon nga kay Roberto Cahapay, isang retired principal sa isang pampublikong paaralan, morale booster hindi lamang sa bawat mamamayan ang makapagtapos ng pag-aaral, malaki pa ang tyansa na makakuha ng maayos na trabaho.

“Sa bawat Pilipino na makakapagtapos sa pag-aaral, at makakuha ng dagdag na training, maaari na siyang dumagdag sa listahan ng manpower sa bansa—sapagkat siya ay technically capable na maging empleyado.  Kaysa noong una na nangangarap lang sila o walang pagkakataon sa regular na eskwela.”  

Nakakapagtaka na marami sa ating mga kababayan ang hindi alam na may ganitong programa ang gobyerno.  Ang akala ng iba, kung nalagpasan na nila ang pagkakataong makapag-aral sa tamang edad ay wala na silang paraan pa upang makabalik pang muli sa paaralan.  Ang iba naman, ayaw nang tumuloy sapagkat natatalo na sila ng kanilang hiya.

Tandaan, walang nakakahiya sa kagustuhang makapag-aral muli ano man ang inyong edad o katayuan sa buhay. Hangga’t nabubuhay, hindi pa huli ang lahat na matuto nang matuto at gamitin ang lahat ng pagkakataon upang makamit ito.  Kahit ang mga dalubhasa ay patuloy pa rin ang paghangad sa dagdag karunungan kaya naman sila’y tuloy-tuloy na nagsisipagaral at nananaliksik.