PINAS

Gaano Kalaki ang Kakarampot?

Ni: Assoc. Prof. Louie C. Montemar

MAY pelikula noon na may titulong “Gaano Kadalas ang Minsan” (kagaya halos ng titulo ng artikulong ito). Magandang titulo pero anong ibig sabihin nito? Kailangan ninyong mag-Google o kaya ay panoorin ang pelikula para malaman ang sagot.

Para sa titulo ng sulating ito, isipin natin ang nangyayari ngayon mismo sa ating bayan.

Umaangal na ang marami sa presyo ng mga bilihin. Gaya nang nauna na nating napansin sa isa pang artikulo, pati nga mga negosyante ay nahihirapan sa naging paglobo o implasyon.

Ayon sa huling opisyal na pag-aaral ng pamahalaan, hindi bababa sa 21 porsiyento ng ating mga mamamayan ang nasa tinatawag ng poverty line (o poverty threshold) o mas mahirap pa. Kung nasa poverty line ang isang tao, ang ibig sabihin nito ay may pondo lamang siya upang makakain at mabuhay batay sa pinakaminimum na pangangailangan, at upang makatawid pa siya sa susunod na araw ng paghahanap-buhay. Wika nga natin sa Filipino, isang kahig, isang tuka.

Kung gayon, may mahigit 20 milyong Pilipinong isang kahig isang tuka sa ngayon sa ating bansa. Ayon sa mga pinakahuling pag-aaral ng pamahalaan, sa tatlong sektor matatagpuan ang kalakhan ng pinakamahihirap na Pilipino –  ang mga mangingisda, magbubukid, at ang kabataan.

Kailan lamang ay naging maingay sa social media ang usapin kaugnay nito. Parang ang tanong ay kung kasya na ba sa iyong pamilya ang sampung libo (10k) piso kung may tatlong anak ka? May pag-aaral kasi ang National Economic Development Authority o NEDA noon pang 2015 na nagtatantiyang maaaring may mga pamilya na nabubuhay noon sa ganiyang pondo lamang.

“Hypothetical”, paliwanag ng NEDA. Hindi naman talaga sinabi ng NEDA na sapat ang 10k piso noon.  Sa matinding diskusyong sumunod, nagbagsak ng salita ang isa pang NEDA opisyal na sa tantiya niya, ang 42k ay makasasapat ngayon. Lalo lamang nalito ang mga tao.

Ano nga ba ang disenteng pasahod o kita na dapat ki­tain sa isang araw? Wala pang bago at opisyal na pagsukat talaga ang NEDA.

Kung nais ng pamahalaang makumbinsi ang nakararami sa mga paliwanag nito sa pag­papatakbo ng ekonomiya, kailangan nitong patalasin pa at gawing realistic ang mga ga­mit nito sa pagsusuri ng kahirapan. Sa ngayon, hindi pa rin malinaw para sa karaniwang tao kung paano nga ba kumikilos ang pamahalaan laban sa kahirapan.

Kaya nga ang ating ta­nong, “Gaano kalaki ang ka­karampot?”